Принтиране

Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 346 ГПК)

Автор: Крум Тодоров,
Какви са пределите на силата на пресъдено нещо на решението по допускане на съдебна делба, когато с него не е било уважено възражение за придобивна давност, по конкретно - във връзка с произнасяне по претенцията за стойността на подобрения, заявена във втората фаза от същият съделител, чието възражение за придобивна давност не е уважено?