Принтиране

Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 344 ГПК)

Автор: Крум Тодоров,
Възможно ли е, когато с влязло в сила решение е отхвърлен иск по чл. 108 ЗС с решаващ мотив, че ищците по иска не са собственици на определена идеална част от имот, в решението за допускане на делбата на този имот делбеният съд да пререши въпроса за собствеността на тази идеална част?