Принтиране

Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 344 ГПК)

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 97 от 17.01.2019 г. на ВКС по гр. д. № 3051/2017 г., II г. о. Въпрос, по който е допуснато касационно обжалване: От значение ли е за преценката дали един имот е поделяем съгласно изискванията на ЗУТ наличието на съгласие на съделителите за подялба на имота? Отговор на поставения въпрос: Съдебната делба е […]