- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 342-343 ГПК)

Производството за съдебна делба е особено исково производство, за което в ГПК се съдържат специални разпоредби (глава двадесет и девета от ГПК, от чл. 341 до 355).