Принтиране

Отношения между съсобственици на застроен поземлен имот

Автор: Бисерка Маринова,
В практиката не са редки случаите, когато върху съсобствен поземлен имот има различни вещни права върху построените обекти в дворното място, когато не е възможно разделянето в реални части на терена.