Принтиране

Отговорност на съсобствениците по чл. 49 и 50 ЗЗД при наличие на договор за разпределение на ползването на общата вещ

Автор: Крум Тодоров,
Досега в правната ни теория не е разглеждан въпросът за отговорността по чл. 49 и/или по чл. 50 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) в хипотезата, в която разпределението на ползването на общата вещ е извършено чрез договор между сътитулярите на правото на собственост.