- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Може ли съдът да уважи иск от съсобственик по чл. 108 от Закона за собствеността за предаване на владение върху идеална част от имота

Някои разсъждения във връзка с тълк. д. № 3/2020 г. на ОСГК на ВКС по въпроса „При иск по чл. 108 от Закона за собствеността (ЗС), предявен от съсобственик срещу друг съсобственик за идеална част от съсобствен недвижим имот, може ли и в кои случаи съдът да уважи искането за предаване на владението върху претендираната идеална част“.