Принтиране

Кога е възможно и удобно съдебната делба на земеделски земи да бъде извършена по реда на чл. 353 от Гражданския процесуален кодекс

Автор: Светла Димитрова,
ВЪПРОС: Земеделски производител съм и за целите на дейността си закупих идеални части от две ниви, придобити от праводателя ми и още шест души по наследство. Не се споразумяхме относно ползването на имотите. Не можем и да се поделим доброволно, за това обмислям да заведа дело за съдебна делба. Искам предварително да знам какви са […]