- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Иск по чл. 108 от Закона за собствеността за идеална част от съсобствен недвижим имот

Кратък коментар на Решение № 3/2020 от 05.01.2022 г. на ОСГК на ВКС