Принтиране

Иск по чл. 108 от Закона за собствеността за идеална част от съсобствен недвижим имот

Автор: Венцислав Стоянов,
Кратък коментар на Решение № 3/2020 от 05.01.2022 г. на ОСГК на ВКС