- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Делба на разнородни имоти с участието на трето лице

ВЪПРОС: Аз и брат ми получихме в наследство от родителите ни апартамент и магазин.