Принтиране

Делба на разнородни имоти с участието на трето лице

Автор: Светла Димитрова,
ВЪПРОС: Аз и брат ми получихме в наследство от родителите ни апартамент и магазин.