- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Приказка за двете делви

Един човек всеки ден носел вода от близкия кладенец.