- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Историята на молива

Едно момче гледало баба си как пише писмо. По едно време я попитало: