- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За някои практически проблеми при заместването на нотариус

Заместването на нотариус е правна фигура, която се урежда за пръв път със Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД).