Принтиране

За някои практически проблеми при заместването на нотариус

Автор: Красимир Димитров,
Заместването на нотариус е правна фигура, която се урежда за пръв път със Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД).