- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Вписването на ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите

За съжаление често тълкувателната дейност на ВКС повдига редица въпроси, които или изискват ново тълкуване, или налагат по-задълбочено професионално проучване защо всъщност решението на болшинството съдии е такова, каквото е.