Принтиране

Вписването на ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите

Автор: Светла Димитрова,
За съжаление често тълкувателната дейност на ВКС повдига редица въпроси, които или изискват ново тълкуване, или налагат по-задълбочено професионално проучване защо всъщност решението на болшинството съдии е такова, каквото е.