- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Свободата на завещаване

Моя леля почина съвсем наскоро в болнично заведение след продължителен престой, през който освен с телефонни разговори си комуникирахме и с бележки, като с тях тя ми поръчваше разни неща – какво да й купя като лекарства и храна, да поливам цветята и т.н.