- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Съдебна практика на ВКС по чл. 112-115 от Закона за собствеността

Въпрос, по който е допуснато касационно обжалване