- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Продава ли земята сградата?

Докато бяха живи нашите родители, прехвърлиха с договор за издръжка и гледане на мен и на брат ми – на всеки един от нас по един парцел в един и същи ден при един и същи нотариус, като двата нотариални акта са с поредни номера, а двата имота са с почти идентична квадратура.