Принтиране

Проблеми при издаване на смъртни актове и удостоверения за наследници

Автор: Мариела Павлова,
Управител съм на търговско дружество. Един от съдружниците, почина внезапно. Искам, а също съм и длъжен да отразя това обстоятелство в търговския регистър.