- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Проблемът с невписаните актове за собственост и създаването на Имотен регистър в Република България

Повод за настоящата статия ми даде един кратък Законопроект за допълнение на Закона за наследството (ЗН), внесен от група народни представители в края на 44-ото Народно събрание (154-01-6/28.01.2021 г.). С него вносителите предлагаха да се създаде нов чл. 59а ЗН със следното съдържание: