Принтиране

Предоставяне на справки с отдалечен достъп от Единния портал за заявяване на електронни административни услуги и стабилността на правото на собственост

Автор: Мариана Терзиева,
ВЪПРОС: Достатъчно надежден източник на данни ли е електронният регистър за предоставяне на електронни административни услуги - имотен регистър за нуждите на нотариалните производства с предмет недвижими имоти?