Принтиране

Последните изменения на Правилника за вписванията и надграждането на имотния регистър

Автор: Мариела Павлова,
Повод за настоящия материал са извършените наскоро изменения в Правилника за вписванията (Пвп.) с Постановление № 1 от 05.01.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, обн. в ДВ, бр. 2 от 2021 г.