- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Относно нотариалното удостоверяване на дата, съдържание и подписи на частен документ

Нотариалните удостоверявания на дата, съдържание и подписи на частен документ са три отделни и самостоятелни нотариални производства, които принадлежат към групата на нотариалните заверки с оглед способа на тяхното извършване.