Принтиране

Отбелязване на суброгацията към ипотеката

Автор: Огнян Маладжиков,
Член 171 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) указва необходимостта от вписване на актовете, с които се извършват промените в ипотечното вземане.