Принтиране

Нотариусът и електронното правосъдие

Автор: Паскал Гонов,
Съгласно господстващата правна теория - нотариусът е длъжностно лице, на което държавата е възложила да осигурява правна сигурност в ежедневните гражданскоправни отношения, посредством писмено удостоверяване, на съществуването на определени обстоятелства, като например правни изявления или други факти и събития.