- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Защита на кредиторите и заветниците по реда на чл. 66 и чл. 67 от Закона за наследството

Защита на правата на кредиторите и заветниците по реда на чл. 66 ЗН