Принтиране

За отказа от наследство на деца

Автор: Васил Петров,
Наследяването с участието на деца сериозно затруднява нашата съдебна практика и правна теория. Среща се голямо разнообразие от взаимно несъвместими възгледи.