Принтиране

За някои практически проблеми при назначаване на управител на незаето наследство и необходимостта от законодателна промяна

Автор: Светлана Калинова,
По реда на чл. 59 от Закона за наследството (ЗН) може да бъде назначен управител на наследство, по което лицето, което има право да наследява, е с неизвестно местожителство или макар местожителството му да е известно, не е поело управлението на наследственото имущество.