Принтиране

За действието на избора на законовия режим на разделност

Автор: Петър Топуров
Повод за написването на настоящата публикация е застъпената в Решение № 50051 от 02.05.2023 г. по гр. д. № 2602/2022 г. на ВКС, I г. о. теза относно действието във времето на избора на съпрузите на имуществен режим на разделност.