Принтиране

Вид на презумпцията за последователност при едновременна смърт на две или повече лица

Автор: Стоян Ставру,
1. Поставяне на въпроса