- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Вътрешни отношения между солидарни длъжници – бивши съпрузи, по ипотечния кредит

Заедно с бившия ми съпруг придобихме през време на брака двустайно жилище, като 80% от продажната цена бе финансирана с петнадесетгодишен ипотечен кредит за покупка на недвижим имот, отпуснат от Банка „Х“, а останалата част от цената бе заплатена с наши общи средства.