- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Случай на наследяване в четвърти наследствен ред

Наскоро почина наш роднина на 95 години. Никога не се е женил и няма деца. Имал е един брат, по-малък от него, който е починал скоро след раждането.