Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 42 от Закона за наследството

Автор: Крум Тодоров
Решение № 50061 от 27.06.2023 г. на ВКС по гр. д. № 2875/2022 г., II г. о.