- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Публична продан на имот в режим на съпружеска имуществена общност

При публичната продан на такъв недвижим имот за дълг на единия съпруг, процедурните правила са сходни с тези при продажбата на имот, предмет на съдебна делба, с някои изключения.