Принтиране

Публична продан на имот в режим на съпружеска имуществена общност

Автор: Димитър Иванов,
При публичната продан на такъв недвижим имот за дълг на единия съпруг, процедурните правила са сходни с тези при продажбата на имот, предмет на съдебна делба, с някои изключения.