Принтиране

Производството по чл. 51 от Закона за наследството – необходимост и предизвикателство

Автор: Светлана Калинова,
Възприетата от българския законодател система за придобиване на наследството се основава на действително изразената воля на призованите към наследяване лица, изразена изрично с формална правна сделка (волеизявление) или с конклудентни действия - наследството се придобива с приемането му (чл. 48 от Закона за наследството - (ЗН).