Принтиране

Процесуален ред за разглеждане на исковете за издръжка

Автор: Георги Мулешков,
Гражданският процесуален кодекс1 (ГПК) урежда бързото производство като особено исково производство.