Принтиране

Признаването на браковете съгласно българското международно частно право

Автор: Сергей Калинков
Признаването на чуждестранните актове означава тези актове да придобият в Република България същата юридическа сила като тази, която притежават актовете, издадени от компетентните органи на държавата по произход, като се зачетат съответните правни последици.