- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Приложимо право към имуществените отношения между съпрузи съгласно Регламент (ЕС) № 2016/1103

Бракът като правопораждащ юридически факт води до възникване на взаимни права и задължения между съпрузите, от една страна, а от друга – поражда редица правни последици, които имат действие и в техните отношения с третите лица.