Принтиране

Приложимо право към имуществените отношения между съпрузи съгласно Регламент (ЕС) № 2016/1103

Автор: Сергей Калинков,
Бракът като правопораждащ юридически факт води до възникване на взаимни права и задължения между съпрузите, от една страна, а от друга - поражда редица правни последици, които имат действие и в техните отношения с третите лица.