Принтиране

Представлява ли разпределението на ползването на общата сънаследствена вещ действие по мълчаливо приемане на наследството

Автор: Крум Тодоров,
Настоящата статия разглежда въпроса дали разпределението на ползването на вещ, придобита по силата на наследствено правоприемство, представлява действие, с което може да се счете, че съсобствениците мълчаливо приемат наследството. Той има подчертано практически характер. По него в теорията се застъпват три становища.