Принтиране

Предоставяне на семейното жилище за ползване на единия от съпрузите след прекратяване на брака – 2

Автор: Ирина Богданова,
Определяне размера на дължимия наем по чл. 57, ал. 2 от Семейния кодекс