Принтиране

Прави ли се оценка на наследственото имущество при приемане по опис?

Автор: Васил Петров,
1. Двете становища за ограничаването на отговорността на наследника, приел по опис