Принтиране

Практически проблеми при упражняване на неделими права, придобити чрез наследяване

Автор: Михаил Малчев,
Съставът на наследството зависи от личността и патримониума на конкретния наследодател и от момента на неговата смърт.