Принтиране

Отмяна на завет с „отчуждението“ на завещаната вещ (чл. 41, ал. 1 ЗН)

Автор: Стоян Ставру,
Съгласно чл. 41, ал. 1 от Закона за наследството (ЗН) отчуждението изцяло или отчасти на една завещана вещ отменя завета относно това, което е отчуждено, дори и когато вещта бъде отново придобита от завещателя или когато отчуждението бъде унищожено по други причини, а не поради порок в съгласието.