- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Оспорване на произхода на детето от бащата от трети лица

Приложение на разпоредбата на § 5 от ПР на ЗИДСК в контекста на новото Решение на Конституционния съд № 11 от 2022 г.