Принтиране

Оспорване на произхода на детето от бащата от трети лица

Автор: Александър Георгиев,
Приложение на разпоредбата на § 5 от ПР на ЗИДСК в контекста на новото Решение на Конституционния съд № 11 от 2022 г.